Del 1: Vad är mental träning och varför är det viktigt för löpare?

”Mental träning” är ett laddat begrepp. Många skruvar på sig, stänger sinnena och viftar med handen lite förnöjt.

Andra blir nyfikna, vill veta mer, börjar förstå, övertygas och vill lära sig vad mental träning är.

Vissa nöjer sig inte med att veta vad mental träning är, utan börjar dessutom använda övningar som en förberedelse till olika prestationer (som till exempel tävlingar eller motionslopp).

Och sen har vi en fjärde grupp; de som faktiskt tränar mentalt. För det är en stor skillnad mellan att veta vad mental träning är och att träna mentalt.

Min förhoppning med Runnershigh.se är att vi ska bli (ännu) fler som tar steget till just den här fjärde gruppen.

Visst kan man bli bättre på att prestera (fysiskt) ”bara” genom att veta vad mental träning är, men för att optimera sin prestation (fysiskt) behövs träning (mentalt).

Det ska sägas också att jag är den första att räcka upp handen och hävda att bra fysisk träning är bra mental träning. Men mer om det i en senare text.

I det här inlägget tar jag dels reda på och resonerar kring vad mental träning är, men försöker också förstå varför mental träning är viktigt för löpare (och andra konditionsidrottare).

När det handlar om fysisk träning är vi löpare duktiga på att planera och bokföra vår träning. Många för träningsdagbok och anger till exempel vilken typ av pass man kört, vilken tid eller sträcka, hur intensivt det var och ibland även hur kroppen känns; om det finns någon skadekänning eller liknande. Med träningsdagboken som grund – och erfarenheterna med den – planerar vi också kommande veckas träning, periodiserar belastningen och formar tävlingskalendern.

Eva Damberg, idrottspsykologisk rådgivare i RF:s elitstöd, menar att löpare (och andra konditionsidrottare) är duktiga på att just planera, bokföra och sätta mål för vår fysiska utveckling, men att det finns frågetecken för hur man arbetar med – och mäter – den mentala utvecklingen.

Och framförallt handlar mycket om tålamod:

– På samma sätt som det tar en viss tid att med fysträning stärka kroppens leder, ligament, muskler och påverka de syretransporterande organen kräver mental träning tid och träning för att uppnå stabil utveckling och höja den mentala styrkenivån, skriver Damberg som svar på den fråga jag ställde till henne (och som även blev utvald till Veckans fråga på hennes hemsida/Facebook).

Men att höja ”den mentala styrkan” är inget man gör i en handvändning. Mental träning ska inte ses som någon genväg eller ”quick-fix” för att nå framgång, i alla fall inte om man vill se resultat över tid.

– Det kan hjälpa en kort stund men på sikt behövs regelbunden träning, menar Damberg. Det som är viktigt med mental träning är att omsätta teorin till praktik, få det att fungera i idrottarens vardag och anpassat efter varje individ eller lag/team. Det krävs övning, poängterar hon.

Och öva borde vi ju vara duktiga på, vi löpare. Eller vi idrottare i allmänhet kanske jag ska säga. För även om det förstås är mest synd om oss löpare ska vi veta att det mentala spelet är något som alla idrottare brottas med.

– Många har en livssituation där man försöker få ihop livspusslet i en stressig vardag men man vill ändå hinna med sin träning, beskriver Damberg. Dygnet kanske skulle behöva vara 28 timmar i stället. Om stressen är långvarig kan den påverka löparens prestationer negativt.

Hon fortsätter:

– För att kunna vara löpare och idrottare och kunna ha en hållbar utveckling, behövs en balans mellan prestation och välbefinnande. När individen mår bra i hela sin livssituation och har balans, kommer ofta resultaten.

Det här kan låta självklart, vilket i så fall är bra. Nästa steg är nämligen att inte nöja sig med att förstå att det är självklart – utan att också arbeta aktivt med det. Efter hand jag publicerar dem kommer du här på Runnershigh.se hitta flera konkreta övningar på hur du kan göra.

Eva Damberg avslutar med att göra ytterligare en viktig poäng; den om att mental träning inte nödvändigtvis är för mentalt ”svaga” eller ”starka”, utan något som alla kan (bör) arbeta med:

– Om vi säger att löparen genom sin fysiska träning höjer sin nivå från att vara vältränad till en ännu högre nivå. Då når löparen ett bättre resultat. På samma sätt är det med mental träning. Löparen har en god mental nivå, men kan genom mental träning utveckla sig till en högre nivå, precis som i fysträningen, och därmed nå ett bättre resultat än utan mental träning.

Ett viktigt syfte med mental träning kan vara att förbättra en redan bra prestationsförmåga.
Eva Damberg

Och än en gång tycker jag det är viktigt att påpeka att det inte är någon raketforskning vi håller på med. Med sunt förnuft kommer man långt, det gäller bara att ha tillräcklig kunskap, inspiration, motivation och disciplin för att ge förnuftet lite hjälp på traven.

Fler inlägg i serien om vad mental träning är och hur löpare kan använda det för att bli (ännu) bättre kommer länkas i det här stycket så snart de har publicerats. Tills dess önskar jag en god löpform och fortsatt nyfikenhet för hur mental träning och löpning kan gå hand i hand.

Gillade du det här inlägget? Dela det gärna på Facebook, Twitter eller i andra sociala medier. Det går också bra att kommentera texten eller Runnershigh.se här nedan.