Del 2: Vad är mental träning och varför är det viktigt för löpare?

I den första delen av ”Vad är mental träning och varför är det viktigt för löpare?” fick vi tips och kommentarer från Eva Damberg. I den här texten har jag varit i kontakt med Stig Wiklund för att ta reda ännu mer om vad mental träning är och hur viktigt det är för oss löpare (och andra konditionsidrottare). Stig har bland annat skrivit en bok tillsammans med skidskytten Helena Ekholm (Vägen tillbaka) och han är idag mental coach till bland andra Johan Olsson och Lisa Nordén.

Har du inte läst den första delen i den här serien rekommenderar jag att du gör det innan du läser vidare. Varje del/text är visserligen fristående, men det kan vara bra att få dem i tur och ordning för att få ut så mycket som möjligt av dem.

I inlägget Två metoder för att tänka dig genom trötthet: Association och dissociation skrev jag om vikten av att tänka rätt när tröttheten kommer. Association handlar om att tänka ”inåt” och dissociation ”utåt”. När jag frågade Stig Wiklund (hemsida, Twitter) hur en löpare kan bli bättre med hjälp av mental träning var han delvis inne på samma spår.

Jag tror att för en löpare handlar det om att kunna styra tankarna och känslorna i rätt riktning när du börjar bli trött.
Stig Wiklund

Stig fortsätter:

– Jag tror också att det är viktigt att bygga en stark självbild och starkt självförtroende samt att ha tydliga mål. Ha fokus och ta tid till återhämtning, reflektion och utvärdering. Dessutom jobba med avslappning både muskulärt och mentalt.

Vi stoppar där. Vad är det Stig egentligen säger? Han poängterar två viktiga begrepp som kommer komma tillbaka under Runnershigh.se‘s fortsättning. Låt oss titta närmare på dem:

Självbild är hur en person ser på sig själv; den bild man målar upp att man är, men inte alltid kan sätta ord på. En del i min bild av mig själv är till exempel att jag är snäll, tänker mycket och har lätt att bli otålig. Men inget av det där behöver nödvändigtvis vara sant, men jag tror att jag är så. Likadant bygger vi upp andra delar i bilden av oss själva, delar som också kan vara negativa. Summan av de här tankarna ger vår självbild.

Självförtroende är ett vanligare begrepp och är varje persons tilltro till sin egen förmåga. Självförtroendet varierar helt beroende på uppgift och förutsättningar; att man har ett bra självförtroende inför ett 10 km-lopp ena gången behöver nödvändigtvis inte betyda att man har det nästa gång. Förutsättningarna ändras alltid – både våra egna och uppgiftens.

Stig Wiklund menar alltså att en viktig del för att prestera bra är att ha en bra bild av sig själv samt ett bra självförtroende. Har vi en bra bild av oss själva kan vi lägga energi och fokus på det som hjälper oss att prestera bättre. Dessutom menar Stig att det är viktigt att återhämta sig – även mentalt – efter en prestation, som kanske varit ett långsiktigt mål under flera månader (eller år). Här blir det extra viktigt att skilja på löpning som ”prestation” och löpning som ”avkoppling”. Många som tränar använder just ”avkoppling” som en huvudanledning till att idrotta, men för någon som är aktiv på elitnivå (eller betraktar sig som seriös motionär) kan avkopplingen behöva bestå av andra saker än just den idrott man fokuserar på.

Och som jag har skrivit förut: det här kan tyckas vara självklarheter, men det är långpass i marathonträningen också. Och trots det så brukar det finnas de som slarvar med dem…

Det räcker inte med att förstå, man måste göra också.

Tillbaka till Stig Wiklund och en intressant fråga: Hur stor del av en löpares prestation ”avgörs” mentalt?

– Min erfarenhet är att det betyder mycket, säger han. Jag tror att det handlar om 50 procent eller mera och givetvis kan det variera från person till person.

Men det här är förstås inget unikt för löpare. Stig fortsätter:

– Jag brukar ställa frågan vid mina föreläsningar hur mycket det mentala betyder, berättar han. Svaret är nästan alltid över 50 procent oavsett idrott!

Låt oss leka med tanken att hälften av prestationen (tävlingen/loppet) avgörs mentalt. Det låter väldigt mycket, men samtidigt ska vi tänka på att den här (stora) delen av prestationen (den mentala biten) är väldigt lätt att träna upp. Den fysiska träningen, själva löpningen, behöver vi avsätta tid för och hela tiden öka i belastning (tempo eller distans) för att utvecklas i. Samma sak gäller med den mentala träningen, med den skillnaden att de flesta väldigt sällan (aldrig) sätter sig ner och tränar ens fem minuter kvalitativt per vecka. Små ökningar i belastning kan ge stor effekt på det mentala – och då även i totalprestation.

Mental styrka är en ”muskel” som behöver träning precis som vilken muskel som helst för att bli och hållas stark.
Christoph Treier

Det är också väldigt lite i vår vardag som vi kan tillgodoräkna oss till den renodlade löpträningen, åtminstone väldigt få av oss (brevbärare och cykelbud kanske kan bokföra sin arbetstid som träning). Den mentala träningen däremot; 1) vi kan göra den när som helst och framförallt 2) vi tränar redan mentalt hela tiden. Varje tanke som tänks påverkar oss, utan att vi tänker på det. Positiva tankar på arbetstid eller i skolan kan göra att vi, som Stig var inne på, får en bättre självbild och/eller självförtroende.

Vi behöver alltså inte ens tänka ”löpning” för att bli bättre löpare.

Även om det skulle vara så att uppemot (och mer än) 50 % av vår prestation avgörs mentalt så innebär det inte att vi behöver träna kvalitativt lika mycket mental träning som fysisk träning (tack och lov!). Tack vare att vi kan tillgodoräkna oss vardagstankarna vill jag till och med påstå att många redan tränar mer mentalt än fysisk – men med det inte sagt att all den ”mentala träningen” hjälper, utan kanske stjälper…

Till sist ett talande citat från Stig Wiklund:

Tänk positivt och se möjligheterna. Se dig själv som duktig. Fundera kring dina mål och hur det går.
Stig Wiklund

Fler inlägg i serien om vad mental träning är och hur löpare kan använda det för att bli (ännu) bättre kommer länkas i det här stycket så snart de har publicerats. Tills dess önskar jag en god löpform och fortsatt nyfikenhet för hur mental träning och löpning kan gå hand i hand.

Gillade du det här inlägget? Dela det gärna på Facebook, Twitter eller i andra sociala medier. Det går också bra att kommentera texten eller Runnershigh.se här nedan.